ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 พ.ค. 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 พ.ค. 2565
3 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 เม.ย. 2565
4 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 เม.ย. 2565
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 เม.ย. 2565
6 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 มี.ค. 2565
7 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ก.พ. 2565
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 ก.พ. 2565
9 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ก.พ. 2565
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
103
17 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50