ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ต.ค. 2563
2 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 ต.ค. 2563
3 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ต.ค. 2563
4 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ต.ค. 2563
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2563
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ก.ย. 2563
8 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ก.ย. 2563
9 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ก.ย. 2563
10 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34