ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.พ. 2564
2 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 ก.พ. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ก.พ. 2564
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ก.พ. 2564
5 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ม.ค. 2564
6 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ม.ค. 2564
7 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 ม.ค. 2564
8 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ม.ค. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ม.ค. 2564
10 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36