ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ต.ค. 2564
2 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 ต.ค. 2564
3 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ต.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ต.ค. 2564
5 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ต.ค. 2564
6 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ต.ค. 2564
7 ขอเชิญผู้ควาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมเสิรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2564
8 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2564
9 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
21 ก.ย. 2564
10 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44