ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น จำนวน 2 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
31 ม.ค. 2565
22 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
31 ม.ค. 2565
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
26 ม.ค. 2565
24 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 ม.ค. 2565
25 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
17 ม.ค. 2565
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
06 ม.ค. 2565
27 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ม.ค. 2565
28 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ม.ค. 2565
29 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ม.ค. 2565
30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51