ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
305
08 เม.ย. 2563
222 5ต. ดูแลใจ กักตัวอย่างไร ...ไม่เครียด ดาวน์โหลดเอกสาร
317
07 เม.ย. 2563
223 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
07 เม.ย. 2563
224 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
07 เม.ย. 2563
225 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่11/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
07 เม.ย. 2563
226 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
07 เม.ย. 2563
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 เม.ย. 2563
228 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
03 เม.ย. 2563
229 ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงที่ไสามารถติดต่อให้ทางโรงพยาบาลชะอวดดำเนินการจัดส่งยาผ่านไปรษณีย์
272
03 เม.ย. 2563
230 คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมจัดเตรียมเจลล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51