ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
21 ส.ค. 2562
292 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
21 ส.ค. 2562
293 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลเคร็งร่วมกันลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
303
15 ส.ค. 2562
294 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
06 ส.ค. 2562
295 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
287
06 ส.ค. 2562
296 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
05 ส.ค. 2562
297 เชิญชวนลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสารายใหม่ ทุกวันที่ 1-10 ของเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
312
01 ส.ค. 2562
298 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
315
30 ก.ค. 2562
299 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
300
15 ก.ค. 2562
300 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
12 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51