ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61) ดาวน์โหลดเอกสาร
301
05 เม.ย. 2561
362 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
03 เม.ย. 2561
363 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง นโยบายลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
283
12 มี.ค. 2561
364 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
02 มี.ค. 2561
365 สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
06 ก.พ. 2561
366 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
09 ม.ค. 2561
367 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดงานปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 - ธ.ค.60) ดาวน์โหลดเอกสาร
288
09 ม.ค. 2561
368 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
01 ธ.ค. 2560
369 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
01 ธ.ค. 2560
370 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
06 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51