ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
17 ก.ย. 2563
162 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
03 ก.ย. 2563
163 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
02 ก.ย. 2563
164 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
30 ส.ค. 2563
165 ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
28 ส.ค. 2563
166 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
24 ส.ค. 2563
167 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
24 ส.ค. 2563
168 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
23 ส.ค. 2563
169 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
13 ส.ค. 2563
170 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
327
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51