ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
05 พ.ย. 2562
262 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
05 พ.ย. 2562
263 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
350
31 ต.ค. 2562
264 มาตรการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
343
29 ต.ค. 2562
265 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
29 ต.ค. 2562
266 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
357
24 ต.ค. 2562
267 เรื่องน่ารู้ เมื่อคุณแม่ที่ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดเรียบร้อยแล้ว และยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
312
24 ต.ค. 2562
268 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การกำหนดน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
330
22 ต.ค. 2562
269 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา" ดาวน์โหลดเอกสาร
309
22 ต.ค. 2562
270 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51