ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.74-011 สายหัวดอน-ช้างคู้ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 8 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ธ.ค. 2564
3 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ธ.ค. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.74-011 สายหัวดอน - ช้างคู้ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 8 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 พ.ย. 2564
5 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนวัดควนเคร็ง - หัวควนเคร็ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 พ.ย. 2564
6 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางรักโพรง - บางตะเคร็ง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 พ.ย. 2564
7 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบล๊อกนายรม - สวนนายเสม หมูที่ 3 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
29 ต.ค. 2564
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ต.ค. 2564
9 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสมจิตร - ป่าปาล์ม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 ต.ค. 2564
10 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
27 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51