ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปากควนพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 พ.ย. 2562
2 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดไทรหัวม้า - บางรักโพรง หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 พ.ย. 2562
3 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบควนยาว นศ.ถ.26-003 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ต.ค. 2562
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ต.ค. 2562
5 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 ก.ย. 2562
6 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ม3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 ก.ย. 2562
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายสามแยกทุ่งใคร-เขตนางหลง นศ74.001 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 ก.ย. 2562
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 ก.ย. 2562
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ย. 2562
10 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39